Användarvillkor
1. Tjänsten MittGDPR

1.1 Tjänsten och webbplatsen mittgdpr.se drivs av SAGAIO (Vintergatan 16, 243 34 Höör) och Stina Deurell (Krokgatan 23, 243 34 Höör), fortsättningsvis kallad "Oss", “Vi", "Vår", "Tjänsten”. MittGDPR erbjuder en tjänst där du som kund (fortsättningsvis kallad "Du", "Dig") kan dokumentera din hantering av personuppgifter enligt den Allmänna Dataskyddsförordningen (engelska GDPR).

1.2 Om Du använder Tjänsten är Du skyldig att följa dessa Användarvillkor, vilka reglerar ditt användande av Tjänsten.

1.3 Före beställningen av vald tjänst ska Du läsa dessa Användarvillkor. Dessa Användarvillkor kan när som helst läsas, skrivas ut eller sparas lokalt från mittgdpr.se/terms.


2 Köpevillkor, betalning

2.1 Även då MittGDPR är erbjuder Tjänsten för företag visas priserna inkl. moms.

2.2 Om inget annat är överenskommet mellan Oss och Dig så sker all betalning via Stripe.js och Tjänsten betalas i ett abonnemangsformat.

2.3 Stripe.js behandlar personuppgifter enligt GDPR. Läs mer här https://stripe.com/guides/general-data-protection-regulation#stripe-and-the-gdpr.


3 Säkerhet

3.1 Vi har skapat Tjänsten efter höga säkerhetsstandarder inom kryptering och hantering av digital information. Vi loggar och övervakar alla händelser som bryter mot det uttänkta sättet att använda Tjänsten på.

3.2 Om Du missbrukar Tjänsten genom på något vis genomföra en attack, direkt eller indirekt, mot Tjänsten står Du som ansvarig för eventuella konsekvenser och påföljder av attacken.

3.3 Vi förebehåller oss rätten att avbryta Din åtkomst till Tjänsten, stänga av Ditt konto och avsluta din prenumeration omgående ifall vi upptäcker att Du försöker på något vis göra skada mot Tjänsten.


4. Ansvarsbegränsning

4.1 Utöver det ersättningsansvar som uttryckligen åvilar Oss enligt dessa Användarvillkor har Vi ingen skyldighet att utge någon ersättning till Dig för den eventuella skada som Du skulle kunna lida av till följd av att Tjänsten inte motsvarade/motsvarar dina förväntningar. Vi ersätter aldrig indirekta skador eller förluster.

4.2 Vi ansvarar inte för eventuella skriv- och/eller tryckfel på mittgdpr.se och har rätt att göra ändringar i det material och den information som finns på webbplatsen. Du ansvarar själv för den tekniska utrustning och mjukvara som behövs för nyttjande av webbplatsen, t.ex. åtkomst till internet, webbläsare m.m.

4.3 Även om Vi anstränger Oss för att erbjuda Våra tjänster utan tekniska störningar kan underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar, begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för Dig att använda Tjänsten. Under vissa omständigheter kan det även hända att data går förlorat. Vi ansvarar inte för tillgängligheten hos Tjänsten och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra, inskränka eller avbryta omfattningen och funktionaliteten för Tjänsten.

4.4 Du är själv ansvarig för all information som Du lägger in i Tjänsten. Vi har rätt att radera uppgifter som är stötande, olämpliga eller annars bryter mot dessa Användarvillkor eller tillämpad lag.


5 Reklamation

5.1 Skulle det uppstå något problem och du skulle känna dig missnöjd med Tjänsten, kommer Vi att göra allt i Vår makt för att försöka finna en lösning så att du blir nöjd. Skulle ett sådant ärende uppstå vänligen kontakta Oss via e-post support@mittgdpr.se.

5.2 Skulle det bli så att Du inte är nöjd med Vår hantering av ett reklamationsärende har Du möjlighet att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 17077, 104 62 Stockholm.


6 Hantering av personuppgifter

6.1 Vi garanterar att dina uppgifter aldrig lämnas ut till tredje part.

6.2 Du kan kontakta oss och begära att Vi ska lämna information om vilka personuppgifter om Dig som Vi behandlar.


7 Cookies

7.1 Den här webbplatsen innehåller cookies. Enligt lagen ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas.

7.2 Vad är en cookie? En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

7.3 Hur inaktiverar Du cookies? Om Du inte accepterar användandet av cookies kan Du stänga av cookies via Din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet i Tjänsten begränsas.


8 Övrigt

8.1 Vi kan ändra dessa Användarvillkor när som helst, exempelvis för att uppfylla juridiska krav eller för att göra funktionsändringar. Aktuella Användarvillkor hittar Du alltid på mittgdpr.se/terms

8.2 Om Du inte godkänner dessa Användarvillkor, kan Du inte nyttja Tjänsten. Skulle enskilda bestämmelser i dessa Användarvillkor eller hela eller delar av det avtal som ingåtts mellan parterna vara ogiltiga, så påverkar detta inte giltigheten i övriga delar.


9 Tillämplig lag och tvister

På dessa Användarvillkor gäller svensk lag. Eventuella tvister som uppstår mellan parterna skall lösas av svensk domstol.